Het bestuur van de vereniging Zeeuwse musea bestaat uit de volgende personen:

Adri Tholens

Bestuurslid - Zeeuws-Vlaanderen

Bert Zandvoort

Bestuurslid - Zeeuws-Vlaanderen

Ed de Graaf

Voorzitter

Gommert Burger

Secretaris / Penningmeester

Janneke de Wit

Adviseur - Stichting Cultureel Erfoed Zeeland

Marjan Ruiter

Bestuurslid - Walcheren

Stef Traas

Bestuurslid - Zuid-Beveland